Från den 20 november 2019 till den 10 juli 2020 är jag tillbaka som vikarierande kommunikatör på Svenska Downföreningen, denna gång som ett interimsuppdrag.

Det är ett halvtidsuppdrag som betyder mycket för mig, dels som faster till Lissie som har Downs syndrom dels för att okunskapen kring vad Down syndrom är och innebär för personen, familjen och omgivningen är så stor.

En stor del av min tid på föreningen kommer jag att ägna åt arbete med ”Rocka-kampanjen” samt den nya kampanjen Berika. Inte begränsa.
Utöver det ligger stort fokus på att arbeta upp den nya hemsidan och naturligtvis bedriva lobbyingarbete samt hålla medlemmarna informerade om föreningens arbete och vad som händer runtom oss.

Läs mer om Svenska Downföreningen

Tillbaka till Kunder/Uppdrag