Extraresurs vid hög arbetsbelastning på marknadsavdelningen.

Som t ex inför Almedalen 2018 när jag skapade nya sidor till hemsidan för den kampanj de lanserade där – Quality 5.0 – och originalet till programbladet för seminariedagen.

Eller genom att administrera ett stort utskick inför den kommande konferensen Bättre Skola i Skövde i januari 2019.

Besök SIQ’s hemsida

Tillbaka