Scania har byggt upp portaler för sina enheter för att på ett enkelt sätt kunna förse den globalt spridda organisationen med gemensamma dokument.

En av ”pilotportalerna” var den för Scania Leadership Academy som jag anlitades för att strukturera, fylla med innehåll, göra allt material sökbart samt  profilera det ”Scania Academy”.

På det sättet försäkrar sig företaget om att alla i Scania får samma utbildning oavsett vilket land de är verksamma i. Ett sätt att certifiera Scanias Leadership, helt enkelt.

Målgruppen är 4.500 chefer världen över.

Då Scania Leadership Portal är en intern portal, kan jag inte hänvisa till den, men besök gärna företaget i sin helhet, på Scania.com

Tillbaka