Det här med kostnader….

Visionen för Lindqvists Låda är att vara kostnadseffektiv.

För mig innebär det att priset är lågt, utan att det avspeglar sig på kvalitén, samt att ett uppdrag kan vara precis hur litet och kort som helst -eller stort och långt också för den delen.

Grundtaxa, per timme Löpande uppdrag  695:-
Tidsatt uppdrag eller produktion Projektuppdrag Offert
Resekostnader & restidsersättning

 

 

Egen bil, per påbörjad mil

Resor som görs per tåg eller flyg debiteras till självkostnadspris.

Restidsersättning 50% av ordinarie timdebitering, f n

  38:-

 

348:-

 Extern hjälp

 

Om jag inte har kunnandet att lösa alla delar av ett uppdrag har
jag ett närverk att hämta kunskap och hjälp ur.
Det sker, naturligtvis, alltid i samråd med dig som beställare.
Offert
Alla priser är angivna exkl. moms Lägsta debitering är 15 minuter