Den finska Varvsföreningen har vid ett par tillfällen tidigare besökt Sverige för studieresor med besök på svenska varv och marinor.

För tredje gången har jag fått möjligheten att lägga upp ett intressant program under två dagar för gruppen. Det blev sju företagsbesök från Vindön, på norra Orust, ner till Varberg.
Förutom själva företagsbesöken bokade jag luncher, middag och buss. Och naturligtvis underbart soligt och vackert höstväder!

Vill du veta mer om Finnboat, gå till hemsidan här

Tillbaka