Från den 20 november 2019 och sex månader framåt har jag äran att vara vikarierande kommunikatör på Svenska Downföreningen.

Det är ett halvtidsuppdrag som betyder mycket för mig, dels som faster till Lissie som har Downs syndrom dels för att okunskapen kring vad Down syndrom är och innebär för personen, familjen och omgivningen är så stor.

En stor del av min tid på föreningen kommer jag att ägna åt arbete med ”Rocka-kampanjen”.

Läs mer om Svenska Downföreningen

Tillbaka till Kunder/Uppdrag