Om Lådan

Din resurs inom kommunikation och marknadsföring

Visionen för Lindqvists Låda är att vara en resurs när du inte har tiden för, eller kunskapen om, arbetet kommunikation och marknadsföring. Det kan handla om att skapa eller uppdatera en hemsida, jobba med digital marknadsföring, skapa original till trycksaker och annonser, digitala eller för print, eller skapa material till en mässa.
Kort sagt, jag hjälper dig med det du behöver hjälp med.

”Nära och kostnadseffektiv kommunikation” innebär att jag arbetar i nära relation med dig som beställare och håller en låg kostnadsnivå, utan att för den delen göra avkall på kvalitén. Jag tittar på verksamheten, hör efter vad du behöver hjälp med, återkommer med förslag på insatser och sätter igång när du känner dig nöjd med det vi har kommit överens om.
Det kan röra sig ett uppdrag som tar 1 timme eller ett par, någon dag eller 2 månader. Det finns inga krav på omfattning, det är dina behov som styr uppdraget. Inget annat.

Det går även att anlita Lindqvists Låda för specifika projekt, vid tillfällig hög arbetsbelastning eller för att arrangera ett mässdeltagande eller ett kundevenemang.

Läs mer på sidan Tjänster

Lindqvists Låda är ett momspliktigt aktiebolag och innehar F-skattsedel.