ME

Jag började som assistent till Marknadschefen på ca 20% hösten 2018. Uppgifterna varierade, allt från excellistor, skriva/korra texter, varumärkesarbete, planering och genomförande av interna och externa event.

Under sommaren 2019 klev jag in som projektledare för ME:s medverkan på Entreprenad Live 2019 på Ring Knutstorp med allt vad det innebär.

Och så lär jag mig mer om anläggningsmaskiner än jag trodde var möjligt!

Läs mer om ME på deras hemsida

  Tillbaka