Sedan september 2019 har jag ett uppdrag på 20 % på GBF som resurs till Matilda som är ansvarig för kommunikationen.
Jag skriver och publicerar innehåll till hemsidan -i verktyget Dupral, Facebook och LinkedIn, skapar nyhetsbrev i Apsis m m.

Läs mer om Glasbranschföreningen

Tillbaka till Kunder/Uppdrag